21 de març 2019

EL SINDICAT SERÀ DESTINAT A LES ENTITATS DE SANTA SUSANNA

Com us vàrem explicar, pel mes de maig del 2018, quinze entitats de Santa Susanna havíem signat i presentat un escrit a l’Ajuntament, demanant que es fessin les gestions necessàries perquè l'edifici propietat de la Cooperativa Agrícola, situat al carrer Jaume I, números 28-32, que es trobava inactiu i tancat, esdevingués un espai destinat a l’ús de les entitats culturals, de protecció del patrimoni, de la natura, de manteniment de les tradicions populars, musicals, de teatre, de caire educatiu, de lleure, pedagògic, social, de la joventut, etc .. de Santa Susanna, recuperant el nom popular d’El Sindicat.  Doncs bé, el  dia 4 de desembre, l’Alcalde ens convocava a les entitats signats per fer-nos saber que l’Ajuntament, després de moltes gestions, ha arribat a un acord amb la Junta de la Cooperativa Agrícola de Santa Susanna i aquesta ha cedit l'usdefruit del local de la seva propietat a l'Ajuntament per un període de 75 anys, i que aquest espai, atenent la nostra petició conjunta, serà destinat exclusivament a l'ús de les entitats del poble.

Tal i com dèiem a l’escrit, li vam demanar a l’Alcalde que l’ús d’aquest espai fos gestionat per les pròpies entitats per aconseguir que el Sindicat sigui un referent cultural i associatiu del poble, i tenim el compromís de què, després de les festes de Nadal en què l’espai quedarà lliure, les entitats ens reunirem per decidir-ho conjuntament.  Estem satisfets que aquest patrimoni, aixecat pel treball de la gent del camp del nostre poble a través de més de vuitanta anys, sigui el lloc d’on sorgeixin iniciatives, activitats, accions i treball que reverteixin directament en el mateix poble i en la seva gent.

També li vam comunicar que seguim reivindicant el màxim respecte per l’edifici i el seu contingut de caire històric i/o patrimonial, i la proposta de declaració de Bé Cultural d’Interès Local de l’edifici, pel seu interès històric, ja que ha acollit la Cooperativa Agrícola, abans Cambra Agrària, que va ser també la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos i el Sindicat Agrícola Germanor de Montagut de Mar.

Creiem que és una molt bona notícia per les entitats del poble, ja que moltes no disposem d’espai disponible per les nostres activitats ni per a seu social, i de la qual ens hem de felicitar tots plegats. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada