21 de des. 2021

BUTLLETÍ SSOM NÚM. 42 I BUTLLETÍ DE NATURA DE LA VALL D'ALFATÀ NÚM. 11

Aquest Nadal, hem dedicat l'article central del Butlletí SSOM número 42 a seguir la cronologia de les actuacions fetes pels diferents ajuntaments per aconseguir terrenys i ajuts per construir un cementiri al nostre poble. Tot i les gestions i els intents, encara no en tenim. Quan morim a Santa Susanna i volem ser enterrats, hem d'anar al poble veí. Perquè Santa Susanna no té cementiri? És una demanda legítima de la gent que, un cop morta, vol ser enterrada al seu poble. Han estat les dificultats econòmiques i tècniques ? o ha estat el desinterés dels encarregats de prendre les decisions? Esperem que aviat aquesta demanda quedi obsoleta i tinguem el cementiri que reivindiquem.

També hi trobareu encartat el número 11 del Butlletí del Grup de Natura Vall d’Alfatà i l'anuari dels fets que han succeït al nostre poble durant l'any 2021.  

Us desitgem a tots molt bon Nadal, i els millors desitjos per l'any nou!!