23 de març 2011

PROTECCIÓ DE LA MINA DE LA PARET D'EN RATÉS

La mina de la paret d'en Ratés va quedar força desprotegida després que es retirés el marge de terra que la cobria el passat estiu, amb la finalitat de fer un pas per a vianants.

 El SSOM ho vam denunciar a l'Ajuntament en mail, i més tard amb un escrit exposant "el perill que creiem que segueix corrent la mina de la Paret d’en Ratés si no es protegeix adequadament, la qual cosa s’hauria de fer amb una protecció entre el final de l’aglomerat i el sostre de la mina, per tal de què els vehicles no hi puguin ni circular ni estacionar al seu damunt. I si el trànsit de persones ha de ser per sobre de la mina, segons sembla pels pals que s’hi han clavat provisionalment, caldria protegir aquesta almenys amb uns 25 centímetres de sauló.”


Per sort, la sensibilitat de l’Ajuntament envers els temes de conservació del patrimoni municipal -vista la tasca que s'ha fet en aquest sentit els darrers anys- ha fet que la tanca de protecció ja estigui instal.lada, i que únicament falti col.locar uns centímetres de sauló per protegir-la adequadament i fer més còmode el trànsit de persones, a l'hora que la mina estigui degudament protegida.

Celebrem que, ja que es va assolir la restauració de la paret, no es deixi de banda la mina, que tot i no ser visible, és també un element important a conservar.Protecció instal.lada entre la mina i el camí asfaltat.Fotografia de l'interior de la mina.