19 de des. 2020

PAE CAN BALLESTER : AL.LEGACIONS PRESENTADES, COMPROMISOS ADQUIRITS PER L'AJUNTAMENT I SITUACIÓ ACTUAL

Amb motiu de l’aprovació del PAE Can Ballester, vàrem presentar una sèrie d’al•legacions basades principalment en els canvis i l'impacte en el paratge natural i la protecció de l’element patrimonial, la Paret d'en Ratés.  A finals d’agost, vam ser cridats a una reunió amb l’alcalde i el regidor d’educació, i se’ns va plantejar que la interposició de les nostres al•legacions afectava negativament la posta en marxa per aquest curs dels Cicles Formatius de Grau Mig d’Activitats Eqüestres, que són els que han d’utilitzar les instal•lacions previstes en aquest PAE. Com que no era la nostra intenció entorpir la posta en marxa d’aquest cicle d’estudis, però sí la ferma voluntat de protegir el nostre patrimoni natural i arquitectònic, vàrem plantejar una sèrie de compromisos a subscriure per escrit, per a la retirada de les nostres al•legacions. I així, es van acceptar i signar per part de l’Alcalde els compromisos següents: 

1r.- En relació a la implantació del femer en el centre hípic a construir ... el Sr. Alcalde es compromet a cercar una solució alternativa que no pugui produir cap contaminació en l’entorn, complint les normatives vigents, i en particular que no afecti el Torrent del Sot del Pomeró i/o la Riera de Santa Susanna. 

2n.- En relació a l’element patrimonial, el Sr. Alcalde es compromet a la màxima protecció, tant de la Paret de Can Ratés com de la mina soterrada, i s’evitarà plantar arbres o instal•lar qualsevol altre element sobre la mateixa, i qualsevol instal•lació es farà a una distància que impedeixi cap desperfecte en les mateixes. També es compromet a que segueixi instal•lat el cartell informatiu que va ser el resultat de la recerca del SSOM. 

3r.- En relació a l’impacte i la integració paisatgística, el Sr. Alcalde es compromet a reduir al màxim l’impacte que puguin produir les instal•lesions sobre el terreny, rebaixant l’alçada de les construccions a 4,50 metres en lloc dels 6 metres que especifica el PAE, i que hauran de complir les normatives vigents. Amb el compromís de no ampliar les construccions (ni en nombre ni en volum) que hi ha previstes al PAE, per tal que es mantinguin els espais lliures i es redueixi l’impacte visual, tenint especial cura en l’accés de vehicles dins del terreny, allunyant-los el màxim possible de la conducció de la Paret de Can Ratés. 

A la vista dels compromisos assolits, i entenent que donaven resposta a les nostres demandes contingudes en l’escrit d’al.legacions, la nostra entitat va retirar les al.legacions presentades a la tramitació del PAE Can Ballester. 

Dissortadament, a primers de desembre, amb motiu de la realització d’una prova hípica, el compromís tercer ja es va incumplir, amb la instal.lació de torres de llum i l’entrada d’un centenar de cotxes i remolcs dins del terreny, tot el contrari a reduir l'impacte en una espai de connectivitat ecològica entre la Riera de Santa Susanna i la zona boscosa que la limita.  I a mitjans de mes, vam haver d'advertir que una màquina estava retirant terres sobre la mina i que la podia malmetre (efectivament li va produir algunes rascades) i d'un senyal de trànsit instal.lat arran de la paret, amb l'impacte visual que comporta, realment era necessari ?  Afortunadament, el senyal ja s'ha retirat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada