17 d’ag. 2012

DECLARACIÓ DE NOUS BÉNS CULTURALS D'INTERÈS LOCAL

El Ple de l'Ajuntament del dia 10 d'agost actual ha acordat iniciar el procediment per declarar com a Bé Cultural d'interès Local (BCIL) les masies de Can Rabassa, Can torrent, Can Jordà, Can Gelat i les pintures murals de l'església parroquial, obra de l'Aureli Oller Crosiet.

L'estudi que serveix de base a aquesta declaració ha estat redactat per l'empresa Antequem, SL, de la qual coneixem i hem col.laborat amb en Marc Bosch de Dòria, que va fer els treballs del Mapa del Patrimoni de Santa Susanna.

Felicitem a l'Ajuntament per aquesta iniciativa al considerar una prioritat pel municipi preservar per al futur uns valors arquitectònics, urbanístics, etnològics, històrics i ambientals que configuren una particular personalitat que forma part de la història i de la cultura del nostre municipi.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada