31 de març 2018

PRESENTEM ESCRIT DE CONSIDERACIONS I PROPOSTES A L'AVANÇ DEL POUM

El dijous 22 de març vàrem presentar al registre de l'Ajuntament l'escrit amb les consideracions i propostes de la nostra entitat al Document d'Avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i el Document Inicial Estratègic, en període d'informació pública, amb setze apartats sobre la participació ciutadana, les denominacions autòctones, la Memòria de l'Avanç del POUM, els plànols dels camins rurals, el Catàleg de Masies, la Protecció del Paisatge, la Zona d'Alt Valor Agrícola (incloent la mobilitat i la protecció a la Capella del Sant Crist de Balasch), la Riera, el sector de Can Bonet, el Vial paral.lel a la Riera, l'Institut i el Sot del Pomeró, el sector de Can Creus, el Corredor verd Biodivers i el Parc en Mosaic Costaner Mediterrani, l'àmbit Passeig de Mar/línia Marítim Terrestre, el sector Nàutic i la protecció del patrimoni arquitectònic. La nostra esperança és que alertin la sensibilitat de l'equip redactor i es prenguin mesures efectives envers la protecció del paisatge i del patrimoni, rectificant si cal algunes de les propostes presentades, i novament, tal com ja vam oferir a la reunió prèvia mantinguda en el procés de participació ciutadana, mostrant la nostra disposició a col.laborar, si ho creuen necessari.

Per si esteu interessants en conèixer el contingut del document presentat, us el transcrivim a continuació:


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada