27 d’ag. 2016

CESSIO EN COMODAT DEL FONS DOCUMENTAL DE L'AJUNTAMENT A L'ARXIU COMARCAL DEL MARESME

L'Ajuntament de Santa Susanna, per acord del Ple de data 29 de febrer de 2016 va aprovar la cessió en comodat del fons documental a l'Arxiu Comarcal del Maresme, amb un contracte de cessió signat amb el Departament de cultura de la Generalitat, el Consell Comarcal del Maresme i l'Ajuntament. Amb aquest acord s'aconsegueix que la documentació històrica (des de finals del segle XIX fins a mitjans del segle XX) sigui consultable a través a l'Arxiu, i també digitalitzada i consultable per Internet, i també la correcta conservació de la documentació en un espai i condicions adequades.

L'Assembla ordinària de socis SSOM de l'any 2015 va acordar, i així es va fer, formular petició a l'Ajuntament perquè s'organitzés la documentació susceptible de formar part de l'arxiu històric municipal, de manera que pogués ser consultada per part d'investigadors que l'han de menester pels seus treballs de recerca, i també de qualsevol persona interessada. Com a resultat d'aquesta petició i de les gestions fetes els primers documents ja es troben a l'Arxiu Comarcal del Maresme.Documents de l'any 1881, Llibre d'Actes i nomenaments de Secretari Municipal i d'aguatzil, exposats a l'Arxiu Comarcal del Maresme amb motiu de l'acte de signautra del contracte de comodat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada