26 de juny 2010

BASES DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA: EL NOSTRE PATRIMONITEMA: EL NOSTRE PATRIMONI (Elements arquitectònics i patrimonials: capelles, torres de guaita, etc… excloent expressament les Masies).

Presentació de fotografies:

- Fins el 12 de setembre de 2.010.

- Enviar per correu a SSOM – Santa Susanna Orígens i Memòria. Plaça Catalunya, s/n 08398 Santa Susanna o portar-les personalment a l’Oficina de Correus de Santa Susanna, en horari de 9 a 11 del matí.

- Els dies 11 i 12 de setembre es podrán lliurar directament a l’EXPO SSOM ESCOLES a Can Ratés.

- Cada participant podrà presentar fins un màxim de 3 fotografies.

- Les fotografies estaran impreses amb una mida 20 x 30 sobre un suport de cartolina que sobresurti un mínim d’1 cm, de la foto, i hauran de portar el títol de la mateixa en el dors de la fotografia.

- Es presentaran amb un sobre tancat amb el títol de la fotografia imprés, i a l’interior les dades del participant: nom, cognoms, adreça, telèfon i adreça electrònica.

Jurat, veredicte i premis:

- El Jurat estarà format per persones vinculades amb el món de la fotografia i membres del SSOM.

- El veredicte es farà públic el dia 25 de setembre de 2.010 a Can Ratés.

- L’exposició de les obres es faran els dies 25 i 26 de setembre a Can Ratés.

- El Jurat escollirà les tres obres guanyadores que tindran els següent premis:

• 1r PREMI: 150 € i record.

• 2n PREMI: 100 € i record.

• 3r PREMI: 50 € i record.

- El lliurament de premis tindrà lloc diumenge 26 de setembre, a Can Ratés.

- Tots els participants rebran un record.

Les fotografies presentades quedaran en poder del SSOM que es reserva el dret de reproduir-les o publicar-les, citant el nom de l’autor.

L’organització no es fa responsable del contingut de les fotografies. Serà el participant qui es responsabilitzi de les mateixes i s’encarregui de tenir els permisos corresponents per la seva publicació.

Qualsevol eventualitat que sorgeixi serà resolta per la pròpia organització.

El veredicte del Jurat serà inapel•lable, i la participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada