27 de jul. 2007

ESPAIS SSOM
Són espais a catalogar i protegir, des de les imponents torres de guaita fins la barraca perduda al mig del bosc o dels camps, ón els llenyataires i carboners es resguardaven del fred de l’hivern, o els pagesos han utilitzat tota la vida per guardar les seves eines. La caseta del pou, el reg d’aigua, la paret mitgera, l’alzina centenària... Tots són objecte de catalogació, deixant constància de la seva imatge i característiques.

També ens proposem vetllar, emprenent les accions de defensa que estinguin a l'abast o amb l'adhesió a les que posin en marxa altres persones o entitats, pel manteniment i la no destrucció d'elements que, encara que en desús, mantinguin viva la memòria històrica de Santa Susanna.

Un dels Espai SSOM més destacat per nosaltres i que hem adoptat com anagrama de la nostra entitat, és la paret d’en Ratés, una conducció d’aigua avui en desús, d'un quilòmetre i mig de longitud fins arribar a Can Ratés. I que actualment ens fa patir a diari a causa de les obres de soterrament de línies que la companyia elèctrica ha fet arran d’aquesta paret.